ข่าวกิจกรรมนายวรพัฒน์ พงศบุตร ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 12 มีนาคม 2556 นายวรพัฒน์ พงศบุตร ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากบริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จำกัด ให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี