ข่าวกิจกรรมสถจ.กำแพงเพชร ประชุมจัดเตรียมงาน "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556"
 สถจ.กำแพงเพชร โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.กำแพงเพชร ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556" ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2