ข่าวกิจกรรมประชุมจัดกิจกรรม 18 มีนาวันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556
 สถ.จ.กำแพงเพชร นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ พร้อมด้วยข้าราชการใสสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการจัดกิจกรรม"18 มีนา วันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร"ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีท่านนายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าว