ข่าวกิจกรรมสถ.จ.นครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2556 ณ ห้องประชุมร้านอาหารวังเดิม อ.เมือง สถ.จ.นครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายสงกรานต์ ไมยวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม