ข่าวกิจกรรมนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์