ข่าวกิจกรรมนายพีระพงษ์ มีขันทอง ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ
 ผต.พีระพงษ์ มีขันทอง ผต.สถ. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม