ข่าวกิจกรรมน.ส.อนงค์ โตโพธิ์ไทย ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ สถจ.นครพนม
 น.ส.อนงค์ โตโพธิ์ไทย ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)