ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลาพร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในวันปีใหม่ 2556
 นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายกฤษฎา บุญราช) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสุรพล พนัสอำพล , นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ , นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง) เนื่องในโอกาศวันปีใหม่ 2556