ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี เลี้ยงส่งนายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีม
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงส่ง นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา