ข่าวกิจกรรมสถจ.ประจวบฯ จัดอบรมโครงการผู้บริหารจังหวัดพบผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการอบรมโครงการผู้บริหารจังหวัดพบผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์