ข่าวกิจกรรมอบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จัดทำโครงการอบรมศูนย์บำบัดยาเสพติด
 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเปิดงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ของ อบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย