ข่าวกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น สถจ.นครศรีธรรมราช
 สถจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช