ข่าวกิจกรรมนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มอบเงินปลอบขวัญ ข้าราชการ ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มอบเงินปลอบขวัญจากกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน ๒ ราย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕