ข่าวกิจกรรมกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง เรื่องคลังท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบพัสดุท้องถิ่นไทย
 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สน.คท. ได้จัดกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง เรื่องคลังท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบพัสดุท้องถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุท้องถิ่น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุเป็นอย่างมาก ให้เกียรติในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังนอกจากภายใน สน.คท. แล้ว ยังมีจากสำนัก/กองอื่นเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย