arrow เว็บไซต์ อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา
  arrow เทศบาลนคร
เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา
  http://www.koratcity.net
  arrow เทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลชุมพวง เทศบาลตำบลชุมพวง
  http://www.chumphuang.go.th
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
  http://www.nongbuatakiat.go.th
เทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก
  http://www.kutchikcity.go.th
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
  http://www.nongpailomcity.go.th
เทศบาลตำบลโนนไทย เทศบาลตำบลโนนไทย
  http://www.nonthai.go.th
  arrow อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
  http://www.khamsomboon.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
  http://www.nongmanow.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
  http://www.kudpiman.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
  http://www.banpraeng.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
  http://www.nongkrad.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
  http://www.hindard.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
  http://www.nonjan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
  http://www.sakarat.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
  http://www.nikomsangtoneng.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
  http://www.udomsap.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก้
  http://www.nongtakhai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
  www.phraphut.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
  http://www.bungprue.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง
  http://www.wangyaithong.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
  http://www.samnaktakhro.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
  http://www.tambonbanmai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี
  http://www.saosuranaree.com
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
  http://www.lalommaipatthana.go.th