กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สถ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างฯ พรบ.ถอดถอนฯ ๒๔ ตค. ๕๕
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ข้อมูลของผู้แสดงความคิดเห็น
ชื่อ mandatory field : นามสกุล mandatory field :
เพศ mandatory field : ชาย     หญิง
อายุ mandatory field :
อาชีพ mandatory field :
จังหวัด mandatory field :

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 
วันนี้ : 1 คน
ทั้งหมด : 4,731 คน