ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
รายละเอียดหนังสือ : ..
จำนวนผู้เข้าชม : 142092