ชื่อหนังสือ : ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่ควรศึกษาไว้
จำนวนผู้เข้าชม : 760