กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริการส่วนตำบลประจำปี 2551-2552

ชื่อหนังสือ : กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริการส่วนตำบลประจำปี 2551-2552
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : .
URL : http://www.dla.go.th/work/ebook/eb280952/22.html
จำนวนผู้เข้าชม : 140157