ชื่อหนังสือ : สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 15668