ชื่อหนังสือ : แนวทางข้อหารือกฏหมายและระเบียบ
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : แนวทางข้อหารือกฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
จำนวนผู้เข้าชม : 210055