ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 121595