แนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ชื่อหนังสือ : แนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : แนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
จำนวนผู้เข้าชม : 171330