ชื่อหนังสือ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 163967