ชื่อหนังสือ : ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 112174