ชื่อหนังสือ : คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองคลัง
รายละเอียดหนังสือ : คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
จำนวนผู้เข้าชม : 164405