ชื่อหนังสือ : กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1020