ชื่อหนังสือ : หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2556
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2141