ชื่อหนังสือ : แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ...
จำนวนผู้เข้าชม : 2599