การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

ชื่อหนังสือ : การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหนังสือ : แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
จำนวนผู้เข้าชม : 517