ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหนังสือ : คู่มือและเอกสารโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับ อปท.
จำนวนผู้เข้าชม : 1214