หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/04/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือหาบแร่แผงลอยที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ 05/01/2548
มท.เร่งเคลียร์ซากความเสียหายจากคลื่นยักษ์ ภายใน 15 ม.ค. 05/01/2548
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 05/01/2548
การขนย้ายและกำจัดซากปรักหักพังอันเนื่องมาจากธรณีพิบัติ 04/01/2548
การช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ธรณีพิบัติ 04/01/2548
การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย 04/01/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตร จนท/จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 และหลักสูตร จพง.ปค. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบฯ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
04/01/2548
การป้องกันและดูแลรักษาชายหาดและที่ดินสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ 03/01/2548
ประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูบูรณะ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/01/2548
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ชายหาดและที่ดินสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ 03/01/2548
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศรวมใจช่วยเหลือประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัย 02/01/2548
มาตรการงดและลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ประชาชนที่ประสบภัย 01/01/2548
การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2548 31/12/2547
การก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย 31/12/2547
การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษาและฝึกอบรม 31/12/2547
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 31/12/2547
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 31/12/2547
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ระดับ 8 31/12/2547
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง 31/12/2547
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยจากธรณีพิบัติ 31/12/2547
first previous ข้อมูลที่ 19921 - 19940 จาก 20765 next last