สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088500

    สามารถใช้เงินสะสมจ่ายเงินบำเหน็จปกติได้ไหม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามค่ะ กรณีลูกจ้างประจำ ภารโรง งบ อบต. เสียชีวิต อบต.สามารถนำเงินสะสมมาจ่ายเงินบำเหน็จปกติได้ไหมคะ

ถามโดย : อรอนงค์สาคิรินทร์ ( nok_rungkaw2@hotmail.com )  IP 49.230.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 18:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.บ.ท. ที่เบอร์ 02-241-9067 - 69 ต่อ 301 - 310

ตอบโดย : สน.กบท. ประสานโดย : สน.กบท. ( 02-241-9067 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 10:12 ]