สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088498

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามค่ะ บรรจุครั้งแรกเป็น พนักงานเทศบาล ตำบล ก ต่อมาโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.ก ในตำบลเดียวกัน สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ถามโดย : nawaratchan ( ืnawarat.bie@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 16:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 30/05/2566 เวลา 13:58 ]