สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088497

    การจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงแผนที่ภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ต้องการจ้างเอกชนปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน จากเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้สมบูรณ์และให้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม LTAX3000 ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 14:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบื้องต้นเห็นควรให้มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 081-9024775

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 09:16 ]