สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088482

    การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างโรงอาหารให้กับนักเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีโรงเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษา และมีความจำเป็นต้องสร้างโรงอาหารให้กับนักเรียน เนื่องจากโรงอาหารเดิมชำรุด จึงขอสอบถามว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียนได้หรือไม่คะ และถือเป็นรายการที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือไม่คะ

ถามโดย : รุ้งลาวัลย์บุญเปล่ง ( runglawan999@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 08:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อกลับ 022419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 10:34 ]