สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088479

    จ้างซ่อมแซมกล้อง cctv

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จ้างซ่อมแซมกล้อง cctv เปลี่ยนใหม่เฉพาะตัวกล้อง ระบบเดิมได้ไหมคะ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ถามโดย : นงค์ลักษณ์เวียงนนท์ ( nonglag_@hotmail.com )  IP 58.11.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 19:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 15:13 ]