สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088463

    การจ้างออกแบบโครงการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะดำเนินการจ้างออกแบบโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อนำเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ (จะต้องมีแบบและประมาณประกอบการของบประมาณด้วย) ในกรณีนี้ อบต.สามารถจ้างวิศวกรเพื่อออกแบบ รับรอง ตามระเบียบพัสดุฯได้หรือไหม เพราะ อบต.ก็ยังไม่ทราบเลยว่าโครงการที่ขอไปจะได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือไม่ เพราะเจ้าหน้าที่เคยจ้างออกแบบโครงการที่มีในข้อบัญญัติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ถามโดย : นิภาพรพุทซ้าย ( ninu2555@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาเฉพาะคำถาม สามารถทำได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 13:44 ]