สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088456

    อบรมเฉพาะตำแหน่งเพื่อทำชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตรบกวนสอบถามครับว่ากรณีข้าราชการบรรจุใหม่ หรือข้าราชการโอนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งจากกระทรวงอื่นมาสังกัดท้องถิ่น อยู่ในระดับปฏิบัติการ จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเฉพาะตำแหน่งที่สถาบันฯ เพื่อรอทำตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการหรือไม่ครับ หากสมมุติว่าไม่จำเป็น.. การอบรมเฉพาะตำแหน่งจะช่วยในเรื่องใดบ้าง(นอกเหนือจากการได้รับความรู้และการสร้างเครือข่าย)

ถามโดย : นายซาฟิกสารี ( personnel.narapao@gmail.com )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 21:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 4218

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 09:20 ]