สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088438

    ขอความอนุเคราะห์ขยายความหมาย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ขยายความหมาย ในข้อ 1 (ตามตารางสีแดง) กรณีเทศบาลนคร/เมือง ต้องดำเนินการอย่างไรครับ

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 49.228.xxx.xxx  [ วันที่ 23/05/2566 เวลา 19:31 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4132 4133 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 13:55 ]