สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087698

    การเลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเป็นข้าราชการสายทั่วไปมาแล้ว 5 ปี และได้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งสายวิชาการ จากที่กรมประกาศรับสมัคร และได้บรรจุแต่งตั้งสายวิชาการกรณีโอนย้าย วันที่ 1 กพ 66 อยากทราบว่า วันที่ 1 เม.ย. 66 จะมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่คะ

ถามโดย : lidakong ( lidachuaykerd@gmail.com )  IP 27.55.xxx.xxx  [ วันที่ 18/03/2566 เวลา 10:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0657167596

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 16:32 ]