สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087682

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ตั้งเป็นครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างคะ

ถามโดย : อัจฉรา66 ( kanjana_thunwa@hotmail.co.th )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 241 9000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 16:42 ]