สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087681

    การใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบบาลบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณีข้าราชการท้องถิ่นมีบุตร 4 คน เรียนถามว่า จะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลของบุตรทั้ง 4คนหรือไม่ครับ และมีหนังสือราชการที่สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล และสิทธิการศึกษาบุตร ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 4202-4204 หรือ 4226-4227

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:33 ]