สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087676

    การปรับตำแหน่งเกื้อกูล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ เริ่มแรกบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากนั้นโอนย้ายตำแหน่งเกื้อกูลมาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เนื่องจากกรอบพยาบาลเต็ม หากหน่วยงานปรับเพิ่มตำแหน่งกรอบพยาบาลสามารถปรับตำแหน่งกลับเป็นพยาบาลได้ไหมคะ

ถามโดย : ปวีณาจำนงค์หมู่ ( paweenarin.pt@gmail.com )  IP 2403:6200:8892:4062:2533:1ca7:fc4d:7055.  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 20:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 07:54 ]