สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087665

    ชุดดำหัวผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี ทต.จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ สามารถจัดซื้อชุดดำหัว เช่น ผ้าขนหนู ให้ได้หรือไม่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ เช่น เป็น ผส.ที่ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม

ถามโดย : MathurineeMueangchai ( mathurinee@gmail.com )  IP 49.237.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 16:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:05 ]