สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087652

    เทศบาลสามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อการผ่าตัดทำหมันในสุขนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เทศบาลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยขอประสานทีมแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัด ในการใช้งบประมาณสามารถซื้อเวณภัณฑ์ยา เช่น ยาสลบ เพื่อทำการผ่าตัดให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ได้หรือไม่ อย่างไร มีหนังสือหรือระเบียบใดให้เป็นแนวทางอ้างอิง

ถามโดย : ชมพูนุทเพชรขาว ( sasuk.tnj@gmail.com )  IP 203.114.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 14:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องทำหนังสือถึงปศุสัตว์ เพื่อขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากปศุสัตว์แจ้งว่า เวชภัณฑ์ หรือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน โดยขอให้ อปท. ดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยยึดถือตาม พรบ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ หากมีประเด็นสงสัยข้อสงสัย ติดต่อ สน.คท. 02 241 9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กสธ. ประสานโดย : กสธ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 30/03/2566 เวลา 17:51 ]