สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087650

    ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 2 คน สถานที่อบรมที่เดียวกันสามารถขอใช้รถยนต์ส่วนตัวทั้งสองคนได้ไหม เนื่องจากอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ต่างอำเภอ

ถามโดย : ปรารถนา โคตรธรรม ( nokterak9@gmail.com )  IP 171.103.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 14:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:06 ]