สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087649

    การเบิกจ่ายค่าติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลสามารถดำเนินการติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ได้หรือไมคะ 2. ถ้าดำเนินการต้องดำเนินการด้วยวิธีการ 3. ดำเนินการซื้อหรือจ้างค่ะ

ถามโดย : อัญชุลี มาสูงเนิน ( masoongnenr1985@gmail.com )  IP 2403:6200:8837:e5f5:fd87:1335:7a4c:3acb.  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 13:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 15:04 ]