สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087643

    การจำแนกแผนงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการประชุมประชาคมเรื่องการบริหารจัดการขยะในตำบล ควรตั้งในแผนงานใดคะ

ถามโดย : อัจฉรา66 ( kanjana_thunwa@hotmail.co.th )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 08:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เเผนงานสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 16:41 ]