สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087642

    การเบิกจ่ายเงินค่าขุดลอกคลองลอกแพรกสาธารณะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประมาณสิบปีที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการขุดลอกคลองและลอกแพรกสาธารณะ ต่อมาปัจจุบันเทศบาลได้ขุดลอกคลองลอกแพรกสาธารณะที่เดิมบริเวณเดิม แต่ประชาชนแจ้งเทศบาลว่าได้ขุดลอกคลองลอกแพรกกินเนื้อที่เข้าไปในเขตของประชาชน ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ทำเรื่องขอรังวัดชีแนวเขตที่ดินแล้ว และปรากฎว่าได้ขุดลอกกินเนื้อที่เข้าไปในเขตพื้นที่ของประชาชนจริง ซึ่งการขุดลอกคลองลอกแพรกสาธารณะดังกล่าวได้ขุดลอกตามแนวเขตเดิมและตามแบบที่เคยขุดลอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนจึงขอให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พื้นที่กลับมาอยู่ในสภาพเดิม จึงขอสอบถามแนวทางปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เทศบาลสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดดิน/ถมดิน เพื่อมาถมดินให้พื้นที่ดินของประชาชนกลับมาอยู่ในสภาพตามเดิมได้หรือไม่ 2. สามรถดูระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องฉบับไหนได้บ้างคะ

ถามโดย : ศวิตาบุญศรี ( mgnight2575@gmail.com )  IP 27.145.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 05:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241 9000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:15 ]